UCBMEDIA … et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2016-05-23Læs et Ord til Dagen i dag (2016-05-24)2016-05-25
Ord for 2016-05-24
24. maj
Hvad ser du for dig?
„Uden syner er et folk ladt i stikken ...„ Ordsp 29,18
Hvad „ser„ du i fremtiden? Hvad er din vision?
I 1872 underskrev Abraham Lincoln Emancipationserklæringen, men hundrede år senere var afrikansk-amerikanere stadig ofre for raceadskillelse. Under en tale ved Lincoln Memorial i 1963 udtrykte Dr. Martin Luther King Jr. sin vision med disse nu berømte ord:
„Jeg har en drøm om, at sønner af tidligere slaver og sønner af tidligere slaveejere en dag vil være i stand til at sidde sammen i fællesskab ved broderskabets bord i Georgias røde bakker. Jeg har en drøm om, at selv staten Mississippi, en stat, der er kvælende varm af uretfærdighed og undertrykkelse, en dag vil blive omdannet til en oase af frihed og retfærdighed. Jeg har en drøm om, at mine fire små børn en dag vil leve i en nation, hvor de ikke vil blive bedømt på deres hudfarve, men på deres karakter. Jeg har en drøm ... om at på denne dag, vil alle Guds børn, sorte mænd og hvide mænd, jøder og hedninger, protestanter og katolikker være i stand til at holde hinanden i hånden og sammen synge ordene fra den gamle Negro-spiritual, „Fri endelig! Endelig fri! Tak Gud, den Almægtige, vi er frie omsider!„„
Natten før dr. King blev myrdet i Memphis, fortalte han sit publikum, at han havde „set„ det forjættede land, og at de nok alle en dag skulle komme dertil, selv om de ikke ville nå det på samme tid. Hvis du ikke har en vision for dit liv, så bed Gud om at få en. Og når Han giver dig visionen, så læg dit liv i den i tro på, at du vil opleve at „se„ den opfyldt!
Bibellæseplan: Sl 143; Joh 3; 2.Sam 13-14

… stille stunder styrker …

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.