UCBMEDIA … et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2014-10-30Læs et Ord til Dagen i dag (2014-10-31)2014-11-01
Ord for 2014-10-31
31. oktober
Bønnens kraft
"... bed uophørligt ..." 1.Tess 5,16-18
Når Bibelen siger: Bed uophørligt, betyder det bed hver dag, ikke kun i perioder, eller når du er i vanskeligheder. "... En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er." Jak 5,16
En stærk, retfærdig bøn er lidenskabelig, vedholdende og målrettet. Guds svar afhænger ikke af antallet af vore bønner, hvor mange de er; ej heller af retorikken i vore bønner, hvor velformulerede de er; heller ikke af udstrækningen af vore bønner, hvor lange de er; heller af ikke af det musikalske ved vore bønner, hvor smuk vores stemme er; heller ikke af logikken i vore bønner, hvor velargumenterede de kan blive; heller ikke af måden vi beder på, hvor godt vi bruger læresætningerne.
Det er den åndelige frekvens, vi beder i, der "formår meget." Du kan ikke foretage dig noget, der rummer større kraft end at bede! Og hvis du beder sammen med en bønne-ven, er potentialet utroligt. "Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader." Matt 18,19
Sådan her fungerer det: jo mindre du beder, jo mindre har du lyst til at bede; jo mere du beder, jo mere har du lyst til at bede. Intet er mere motiverende, end en besvaret bøn. Men du kan ikke begynde med svaret; du er nødt til at begynde med bønnen!
Her er en kendsgerning: Vi bliver kun ved med det, der lønner sig. Nøglen til opbygning af et godt bønsliv ligger i at blive ved med at bede, til du får svar. Tænk hvor dybt forankret tvivlen ligger i vore hjerter, når vi faktisk bliver vældig overraskede over at opleve svar på vores bønner!
Bed i tro og forvent, at Gud svarer!
Bibellæseplan: Sl 31; Mark 11; Jer 25 + 45

… stille stunder styrker …

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.