UCBMEDIA … et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2015-08-01Læs et Ord til Dagen i dag (2015-08-02)2015-08-03
Ord for 2015-08-02
2. august
Lev ikke efter dine følelser
"... så at I kan skønne, hvad der er væsentligt ..." Fil 1,9-10 Gud har givet dig følelser, og dem skal du aldrig skamme dig over. De kan advare dig om farer og give dig indsigt i forskellige situationer. Gud bruger faktisk vore følelser, så de får os til søge tættere ind til ham og hjælper med at belyse områder i vort liv, som det er nødvendigt at overgive til hans hellige ånd. Men vore følelser er subjektive; du kan ikke altid stole på dem.
En rådgiver siger: "Når gamle følelser overvælder os, kan vi føle angst, skam, håbløshed - føle, at vi ikke er gode nok, ikke værd at elske, føle os fanget, hjælpeløse og forurettede ... en særlig begivenhed kan udløse disse reaktioner ... en afbrudt relation, stress, problemer hjemme eller på arbejde, nye tider eller sygdom ... og somme tider vender disse følelser tilbage uden grund." Derfor må vi efterprøve vore følelser så vi "... kan skønne, hvad der er væsentligt ...", ellers ender vi bare med at leve et liv, der er skabt af ting og følelser i stedet for af Gud. "Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse." Kol 2,5
Det kan være katastrofalt at handle ud fra det, man ser, hører og føler. I stedet for at reagere på følelser, må du lære at handle på det, Guds ord siger. Det er en gylden standard, og den er uforanderlig. Selv hvis du føler, du kan gå på vandet, kan du kun gøre det, hvis Gud har kaldet dig til at stige ud af båden.
Paulus siger: "Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft,Êså at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag,Êfyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære." Fil 1,9-11
Facit: Du karakteriseres ikke ved dine følelser; du karakteriseres ved det, Gud siger om dig. Du føler dig måske ikke særligt meget værd, men Gud siger: "... du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. ..." Es 43,4
Måske føler du dig som en fiasko, men Gud siger: "Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus." Rom 8,1
Bibellæseplan: Sl 32; 1.Tess 4; Es 17-18

… stille stunder styrker …

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.