UCBMEDIA … et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2014-11-23Læs et Ord til Dagen i dag (2014-11-24)2014-11-25
Ord for 2014-11-24
24. november
Du arbejder som "præst" (2
" Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab ..." 1.Pet 2,9
I sin bog, "Hjertets Vaner", beskriver sociologen Robert N. Bellah tre forskellige holdninger, mennesker kan have til deres arbejde. Den første gruppe betragter det som noget, der bare skal gøres. Når man gør det, betragter man det som strengt nødvendigt for at tjene penge til at betale regningerne med. Hvis du hovedsageligt koncentrerer dig om det, du får i løn for dit arbejde, vil du højst sandsynligt komme til at afsky det.
Den anden gruppes tilgang til arbejdet er, at det betegner deres karriere. Her vil motivationen være større, men man fokuserer på forfremmelse og prestige. Det betyder imidlertid, at selvværdsfølelsen daler, hvis karrieren ikke forløber godt.
Den tredje gruppe ser arbejdet som et kald. Nu må der jo logisk set være en, der kalder, hvis der er tale om et kald, ikke sandt? Denne ene er Gud. Du er ikke "kalderen", du er "den kaldede", og alt meningsfyldt arbejde, som kan være til velsignelse for andre, og som opfylder Guds formål, er et kald.
En læge eller præst kan ende med at behandle deres arbejde udelukkende som et middel til at tjene en god indkomst, så de derfor bare ser det som et job. På den anden side kan gadefejeren se det arbejde, han udfører - at gøre verden renere - som et kald. Vi nedvurderer ikke betydningen af dem, der står på prædikestolen og prædiker; vi opgraderer dem, der tjener Gud 40 timer om ugen i anden beskæftigelse. Hovedsagen er, at begge, hvis arbejde er gjort godt, vil høre ordene: "... Godt, du gode og tro tjener ..." Matt 25,23
Bibellæseplan: Sl 145; åb 1; Zak 11-12

… stille stunder styrker …

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.