UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr°nlandsk GL Gave Gave til UCB

2017-08-13Læs et Ord til Dagen i dag (2017-10-21)2017-08-15
Ordet for 2017-08-14
14. august
Begynd at bede Gud om hans velvilje
"Jeg┬átrygler┬ádig┬áaf┬áhele┬ámit┬áhjerte:┬áVær┬ámig┬ánådig┬á..."┬áSl┬á119,58
Et eneste øjeblik levet i Guds nåde, vil gøre mere for dig end et helt livs stræben. Ved Guds nåde gik Ruth fra at være en fattig enke til at blive gift med den velhavende Boaz. Ved Guds nåde blev Ester dronning og kom i en position, hvor hun kunne redde det jødiske folk.
Efterhånden som du begynder at vandre i Guds nåde og velvilje, vil der åbne sig døre til gode muligheder for dig, de rette mennesker vil tiltrækkes af dig, og du vil finde ideer, strategier og resurser de mest uventede steder.
Betyder det, at du ikke vil møde modstand? Nej; når du laver noget af værdi, kan du få kritik fra dem, der ikke indviet i Guds plan for dit liv. Det er forventeligt. Men Bibelen siger: "Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd, han leder det hen, hvor han vil." Ordsp 21,1
Ligesom man kan ændre retningen af et rindende vandløb, kan Gud ændre folks hjerter og give dig velvilje fra dem, der ellers ville afvise dig eller overse dig. Salomon skrev: " Når Herren finder behag i en mands færd, får han også hans fjender til at slutte fred med ham." Ordsp 16,7
Så når andre modarbejder dig og er uenige med dig, skal du bare koncentrere dig om at behage Gud og lade ham klare forløbet. Husk, at Gud tager over der, hvor du giver slip. Han kan give dig velsignelser, som du - menneskeligt talt - ikke fortjener eller er kvalificeret til. Ligesom Helligånden gjorde det muligt for Jesus at gennemføre sit livs opgave, vil han udruste dig til at kunne fuldføre Guds plan med dit liv. (Se Luk 4,18-19)
Hold nu bare op med at prøve på at få det hele til at ske efter dit eget hoved -
begynd i stedet at bede om Guds velvilje. Den har han lovet dig, og han holder sine løfter.
Bibellæseplan: Sl 44; 2.Tim 2; Es 41-42

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.