UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr°nlandsk GL Gave Gave til UCB

2017-07-17Læs et Ord til Dagen i dag (2017-11-20)2017-07-19
Ordet for 2017-07-18
18. juli
Se efter det bedste i andre
"Men╩denne╩skat╩har╩vi╩i╩lerkar╩..."╩2.Kor╩4,7
Et af de værste skænderier, vi hører om i Bibelen, fandt sted blandt to af de mest vellykkede partnere i tjeneste for Herren - Paulus og Barnabas. Hvad drejede det sig om? Johannes Markus.
Barnabas ville have ham med på deres næste missionsrejse; det ville Paulus ikke. Hvorfor? Fordi Paulus var vred over, at Johannes Markus ville holde fri for at være sammen med sin familie. (Sommetider ser lidenskabelige, formålsdrevne mennesker ikke helt klart!)
Men efter at have tænkt sig om skiftede Paulus sind og skrev: "Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden ... tag Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten." 2.Tim4,10-11 Der er tre vigtige ting at lære her:
1) Alle fortjener en ny chance. Det er trods alt det, Gud giver os igen og igen. Nu er det sådan, at du ved at vise stor overbærenhed kan risikere at komme til skade og blive skuffet, men hvis du vil være kristuslignende, er det en risiko, du må tage.
2) Ikke alle har det samme kald. Den person, du er utilfreds med, er ikke kaldet til at gøre det, du er kaldet til at gøre, eller han kan været kaldet til at gøre det på en anden måde. Gør aldrig gøre dine personlige præferencer til en betingelse for at elske, acceptere og arbejde sammen med et andet menneske.
3) Se efter det bedste i andre - ikke det værste. Bibelen siger: "Men denne skat har vi i lerkar ..." Det betyder, at alle, du beskæftiger dig med, er en dyrebar skat, selvom denne skat ligger i et fejlbehæftet "lerkar." Det betyder også, at det er dit ansvar at lede efter den skat og værdsætte den. Generelt forsøger folk at rejse sig og imødekomme dine forventninger, når de føler sig værdsat.
Bibellæseplan: Sl 17; Matt 17; Am 3-5

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.