UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2017-04-19Læs et Ord til Dagen i dag (2017-10-21)2017-04-21
Ordet for 2017-04-20
20. april
Vær på forkant med situationen
"... Hvor længe vil I tøve med at gå ind og erobre det land ..." Jos 18,3
Når det drejer sig om at opbygge gode relationer, må man være proaktiv - foregribende. Det forudsætter, at man ved hvilken slags menneske, man selv er, og hvad man forventer af relationen. Selv om det virker ulogisk at fokusere på, hvem du er individuelt overfor din partner og dig, så er helheden kun så stærk, som de enkelte dele. Store relationer er baseret på, at hver part er sandfærdig og ligefrem om sine reelle behov, ønsker, følelser og værdier. Mens man som et par skal træffe beslutninger sammen, så skal du selv træffe beslutninger om, hvem du er som person, og om, hvordan du ønsker, dit liv skal forme sig. Det er forkert at lade andre træffe disse beslutninger for dig. Hvis du lader en anden bestemme, hvem du er, og hvad du ønsker, giver du afkald på den magt, som Gud gav dig.
Forstå dette: 1) At være passiv er ikke at træffe en beslutning. 2) At sidde tilbage og lade som om man ikke kan se situationen, som den er, er ikke en beslutning.
3) At vente med at foretage sig noget, til der sker et eller andet, så man ikke har andet valg end at gå i den ene eller den anden retning, er ikke en beslutning. Det er passivitet, og i sidste ende kan du ikke være tjent med det. Nogle gange er du nødt til at acceptere uforanderlige forhold, men du har altid mulighed for at beslutte, om du ønsker at være en del af dem. Dette princip er klart belyst ved det, Gud sagde til sine folk på tærsklen til det forjættede land: "Hvor længe vil I tøve med at gå ind og erobre det land, som Herren, jeres fædres Gud, har givet jer?"
Så, vær på forkant med situationen.
Bibellæseplan: Sl 110; Luk 22; Dom 7-8

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.