UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk Norge Dansk Danmark Svensk Sverige Grønlandsk Grønland

2017-09-14Læs et Ord til Dagen i dag (2017-11-20)2017-09-16
Ord for 2017-09-15
15. September
Du er forløst ved Jesu blod
"Jesu Kristi blod... renser oss fra all synd.." 1 Joh 1:7 NKJV
Å gå i kirken, gjøre ditt beste, og gi penger til uklare formål om Gud vil ikke få deg inn i himmelen. Her er vitnesbyrdet fra de som allerede er i himmelen: "Til Ham som elsker oss... satte oss fri fra våre synder ved sitt blod, og... gjorde oss til et kongerike og prester til å tjene sin Gud og Far... være storhet og makt for evig og alltid!" (Åp 1:5-6 NIV).
Det er en interessant historie bak et ødelagt tau som er utstilt på Matterhorn Museum i Zermatt, Sveits. Noen klatrere som besteg Matterhorn anvendte det for å binde seg sammen i rekke for å klatre ned igjen. Men en klatrer gled og dro tre andre med seg ned i en avgrunn. De andre i klatreteamet stivnet i sjokk fordi tauet koblet dem alle sammen, de forventet at det skulle stanse ledsagerne fra å falle. Men til alles forskrekkelse røk tauet i festet, så de alle falt ned og døde. Ingen vet hvorfor et mindre solid tau ble brukt. Men de vet det ikke var et ekte klatretau, som er garantert og kjennetegnes av en rød tråd som løper gjennom det.
Det er en lekse her. Fra første Mosebok til Åpenbaringen er det en rød tråd som løper gjennom hele Bibelen, og det er det eneste som kan redde deg, Jesu blod. Gammel-testamentlig troende gledet seg til korset, og Ny-testamentlig troende så tilbake mot det. Ved troen på det Jesus gjorde, er du akseptert av Gud, og en dag åpnes døren til himmelen, og du vil leve med Ham for evig. Og det hele er basert på denne sannheten: "Jesu Kristi blod... renser oss fra all synd.." Ikke noe mer kreves, og ingenting mindre vil få deg gjennom døren!
Bibelleseplan: Sal 76; Heb 10; Jer 1-2.

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60