UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk Norge Dansk Danmark Svensk Sverige Grønlandsk Grønland

2017-06-27Læs et Ord til Dagen i dag (2017-06-28)2017-06-29
Ord for 2017-06-28
28. Juni
Når Jesus ba (3)
"Han dro til fjellet for å be." Mark 6:46 NKJV
La oss se på en annen ting som førte til at Jesus ba: Når presset og forventningene fra andre truet med å avspore Guds plan for Hans liv. Bibelen sier: "Mens det var fortsatt mørkt, sto Jesus opp, forlot huset og gikk til en ensom plass hvor han ba. Simon og hans kompanjonger gikk for å lete etter ham, og da de fant ham, utbrøt de: "Alle leter etter deg!" Jesus svarte: "La oss gå et annet sted, til de nærliggende landsbyene, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg har kommet." Så reiste han gjennom Galilea og forkynte" (Mark 1:35-39 NIV).
Lærdommen her er dette: Med mindre du får tak på Guds plan og holder deg til den, vil andre prøve å planlegge livet for deg. Gitt den fremgangen Jesus oppnådde i hver by han besøkte, ville mange predikanter ha slått seg til ro og bygde en kirke og levd på gleden over de utmerkelser og belønninger som fulgte av tjenesten. Men ikke Jesus. Han marsjerte i takt med en annen tromme. Når du ser tilbake på noen av dine feil, finner du beslutninger som resultat av press i stedet for bønn. Uten dine bønner blir du uforsiktig. Gud har en plan for livet ditt, og en tidsplan. For å være synkronisert med begge må du be regelmessig. Jesus innså at han bare hadde nok tid til å gjøre det Hans Far ville gjort, og det gav ham muligheten til å si nei til andre ting. Du er blitt kalt til både å elske mennesker, og å tilfredsstille Gud. Og din tillit til bønn kommer av å vite at du opererer innen hans vilje (Se 1 Joh 3:21-22 NIV).
Bibelleseplan: Ord 28; Kol 1; 2 Krøn 14-15

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60