UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk Norge Dansk Danmark Svensk Sverige Grønlandsk Grønland

2017-08-18Læs et Ord til Dagen i dag (2017-08-19)2017-08-20
Ord for 2017-08-19
19. august
Tal til deres ånd! (2)
"Fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet." 2 Kor 5:16
Når Gud taler til oss, gjør han det ofte gjennom mennesker. Problemet er at vårt åndelige øre ikke er utviklet og avstemt til hans stemme. I noen tilfeller har vi blitt tvilende og kyniske. For et tap! Din frykt for å "missforstå det" vil berøve deg det livsviktige innspillet som bare Gud kan gi deg.
Jakob våknet en morgen etter å ha hatt et møte med Gud om natten og sa:" Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke!" (1 Mos 28:16). Du trenger å våkne åndelig og (a) ønske først og fremst å høre fra Gud; (b) få bort mentalt virvar, sette ned farten og ta tid til å forstå hva han sier; (c) tro at Gud faktisk vil tale til deg.
Hvis ikke, vil du bli prisgitt din egen fornuft, eller enda verre, andre som tenker akkurat som deg. Selvtilstrekkelighet er fiendtlig innstilt til å lytte til Gud. Så lenge du kan gjøre det uten Gud, vil du ikke søke Gud. Syv ganger i to kapitler i Johannes Åpenbaring sier Gud: "Den som har (åndelige utviklet) øre, han høre hva Ånden sier". Inntil du hører fra Gud, arbeider du med sterkt begrenset informasjon, og du vil fortsette å gjøre feil, kostbare feil. Å høre fra Gud må bli så høyt prioritet at du tilpasser din timeplan og dine holdninger til å gjøre det hver dag.
Paulus skriver: "Fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet." Slutt å avvise mennesker som Gud ønsker å tale til deg gjennom fordi de har svakheter. Gud taler ikke gjennom deres kjød; han taler gjennom deres ånd - til din ånd!
Bibelleseplan: Sal 49; Tit 3; Jes 51 - 52

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60