UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk Norge Dansk Danmark Svensk Sverige Grønlandsk Grønland

2017-10-20Læs et Ord til Dagen i dag (2017-10-21)2017-10-22
Ord for 2017-10-21
21. Oktober
Lære å lede (1)
"Du kan ikke klare det alene" 2 Mos 18:18 NIV
President Theodore Roosevelt sa en gang: "Den beste lederen er den som har vett nok til å plukke gode menn til det han ønsker utført, og har selvbeherskelse nok til å hindre innblanding med dem mens de gjør det." Hvis du ikke lærer å delegere, vil ditt lederskap svekkes, og din visjon vil stagnere.
I 2. Mosebok, var Moses sliten fysisk, følelsesmessig og åndelig. Han prøvde å holde tritt med kravene til to millioner israelitter og være mannen med løsningen på alle problem. Da sa hans svigerfar: "Du kan ikke klare det alene. Lytt til meg og jeg vil gi deg noen råd" (Vers 18-19 NIV).
Det krever visdom, modenhet og ydmykhet å be om hjelp. Og det er et tegn på styrke, ikke svakhet. Det er vanskelig å komme i gang med, for de av oss som lar stoltheten styre vår evne til å "gjøre alt". Sannheten er at det Moses gjorde var verken godt for ham eller for de som var avhengig av ham. Som leder er det lett å overvurdere din egen betydning og kompetanse. Derfor advarer Paulus: "[ikke] tror at du er bedre enn du egentlig er. Bruk din forstand" (Rom 12:3 CEV). Gud har plassert folk rundt deg som har visse gaver og talent. Når du gjenkjenner og involverer disse menneskene, er de kompetente og jobben blir gjort riktig. Gud skapte oss til å være gjensidig avhengige, ikke uavhengig. Å delegere myndighet til de riktige personene styrket Moses til oppgaven med ledelse slik Gud mente det. Når du prøver å være "alt for alle mennesker", ender du opp frustrert.
Du er ikke kalt til å gjøre alt, men til å få det gjort gjennom andre. Det er hva lederskap handler om.
Bibelleseplan: Sal 112; 2. Pet 1; Esek 29-30.

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60